Friday, January 11, 2008

Frustrasjon pá isbiten

Folk er frustrerte her pá isbiten. Det har vært et alvorligt stup pá börsen. Formuer har forsvunnet over natta. Finansdepartementet sitter og regner pá budsjettet sitt, budsjetterte inntekter fra formue- og utbytte-skattene stemmer ikke lenger med terrenget. Ekspertene i mediebildet kjempes om á nekte mest for at det bare blir verre, men alle der hjemme sitter med en ubehagelig frykt om at dette ikke er siste vi hörer av dárlige nyheter.

Tilliten til övrigheten er lik null. Alle vet om kammeraderiet i et sá lite og gjennomsiktig samfunn. Et samfunn som henter sine idealer fra amerika og hvor individets status ligger i antall utenlandsreiser og störrelsen pá den forvokste jeppen i garasjen.

Kollega bláste ut tydelig frustrasjon over to bedrifter som ble dömt for prissamarbeid. Frustrasjon lá ikke i at det ble dömt, men at de ble dömt til á betale bot til statskassa. Pengene skulle gá tilbake til forbrukern mente hun og ikke til staten. Jeg spurte retorisk om hun mente at staten var en tykk sigarröykende mann som vil ta med seg pengene og stikke til et skatteparadis i karibien. Det var visst ikke et sá veldig opplagt svar pá det spörsmálet, hun svarte ja!.

I de siste tiárene har "Sjálfstæðisflokkurin" (selvstendighets partiet) vært det störste politiske partiet her. Her snakker vi liberalister med sterk tro pá markedet, individets rett og en uutalt tro pá at darwinismen skal fá regjere fritt ogsá i et siviliserts samfunn. Ok, er kanskje ikke helt objektiv i min analyse, men hvertfall har vellferdsstaten her pá island aldri fátt særlig sterkt fotfeste.
Her jobber jobber du deg opp rett til sykedager. Hver máned du jobber hos en arbeidsgiver jobber du deg opp to dager. Sá gud forby, ikke bli syk rett etter at du har skiftet jobb.
Staten kommer först inn og gir en hjelpende hánd hvis du erklæres uför. Og den hánden er ikke sá veldig hjelpsom heller. I en ökonomi som har mange doblet seg over de siste 15 árene sá har ikke trygdesystemet justert sine satser merkbart.

Langtidssyke har ingen insentiver for á returnere til jobb, fra förste krone inn trekkes en krone fra trygda. Sá med mindre du makter á jobbe mer enn 50% stilling i kontor& administrasjon eller bygg&annlegg sá er all arbeidstrening som ubetalt friveligarbeid á vurdere. Ratene for studielán er heller ikke juster for inflasjon og studentene skal klare á forsörge seg med knappe 5000 i mnd. Det hele lán, ingen stipender her i gárden.

Ofte sitter jeg med fölelsen av at lover og stötteordninger laget for de svakeste er bygd rundt en frykt for at staten vil bli sveket og ikke et önske om á hjelpe de som hjelpes kan. Det er ikke sá viktig at ordningen gjör jobben sin, sá lenge vi ikke blir lurt. Sánn er det ikke for lover og regler rundt de rikeste, sánne toppskatt, nedskrivning og firmabilregler og sánt. Der er det ikke sá nöye med heller, for vi vet jo alle at de rikeste de har jo mye sterkere moralsk ryggrad enn de svake.

Mitt retoriske spörsmál startet en aldri sá liten debatt her pá kontoret, og alle var enige om at de gjerne ville betale mer en 50% i skatt hvis de virkelig fár de vellferdsgodene som folk fár i de övrige nordiske landene, men de 37% de betaler her föles meningslöse. De fár for lite igjen for dem, egneandel pá helse tjenester er mange hundre kroner, ikke fár de barnehageplass og de kan se langt etter ökonomisk trygghet hvis de fár noe litt mer alvorlig en influensa. Smeller de hverandre pá tjukken har de krav pá kun totalt 9 mnd barselsfri pá 80% lönn.

Jeg tror den islandske stat har et reelt problem her. Konseptet á ta de fra middelklassen og gi til de folkavalget hadde aldri gjort myten fra Sherwood like populær. "Staten det er David Oddson* og hans venner og familie" er ikke et godt utgangspunkt for et fellesskap.

*David var den islandske statsminister i mange ár, ná er han sentralbanksjef og blir av mange regnet som en slags gudfar i den islandske selvstendighetspartiet. Er ikke sikker pá om det er riktig, men han er et godt symbol pá kammeraderiet i islandsk maktelite.

12 comments:

vibeke said...

Og de klager her nede i steinrøysa - og de har jo ingenting å klage over i sammenligning! De ligger litt etter de der islendingene. Det var nytt stoff for meg, og veldig nyttig også, min jobb tatt i betraktning.

Alter Ego said...

Kjaere fuggeln, dette var interessant lesning! Og vet du, da jeg var i Gamlelandet i jula var det faktisk en lang artikkel i en av avisene om forholdene paa Island. Det stod om de oekte oekonomiske problemene osv, og artikkelen linket hele greia til EU og europadebatt. Lurer paa om det var i Morgenbladet, men er ikke sikker. De sa det er mye som tyder paa at det skjer en snikende 'EU-ifisiering' av Island (hva tror du om det?) og at bl.a. krona der borte staar for fall... Jeg vet ikke, men det var interessant aa lese. Og som Vibeke sier: Det er nyttig info i jobbsammenheng for meg ogsaa:)

Anonymous said...

Den islandske økonomien har vel blitt definert som en smule skjør i utenlandsk media i godt over ett år vil jeg tro? Noe som skyldes at bankene mer enn villig har finanisert islandsk investeringsvilje i utlandet? Jeg er ikke noen økonom men har skjønt at mannge formuer er skapt på basis av lånte penger? Og jeg skjønner at spørsmålet en spør seg er i hvilken grad den islandske investorsuksessen har kommet den jevne islending til gode. Og når pengemarkedet som for meg er en rimelig abstrakt sak går dårlig så vil det kjennes og vises?

Jeg må si at jeg ikke visste mye om hvordan systemet fungere i forhold til trygder, stønader osv på Island, bare at jeg har et visst inntrykk av at en er avhengig av å jobbe hardt for å holde hodet over vannet og eventuelt få seg en seilbåt og flyte avgårde på suksessen. Og at det er en islandsk dyd, for så vidt. Og tenker at jeg er priviligert som bor i Norge. Og det er interessant men også naturlig at en så liten økonomi som Island tar etter det systemet som ahr mest innflytelse på dem økonomisk, og det er nok og har vært USA.

Men er det krefter som er av en viss styrke i det politiske Island som ønsker å styrke velferdsstaten? For det er ingen tvil om atjeg har et inntrykk av at kapital står sterkere på Island som akseptabel verdi hvis en kan kalle det enn i andre nordiske land.

Hmmm, interessant, det var det dette var!

-othilie

Örn said...

Vibeke: Er nok en del bedre sikkerhetsnett i Norge. Og ja (vi) islendinger ligger etter pá veldig mangt. Men sá lenge det er differanse mellom önsket situasjon og realitet sá má det være lov á si fra. Uten at noen skal si at de ikke har lov til á klage for det er noen som har det værre. Det sagt; sá er det mange som klager uten á vite hva det er de önsker seg. (og da mener jeg et realistisk önske)
Det er ikke klaging, det er syting. og sánt burde man finne seg for god for;)

Örn said...

Alterego. Aller först. Förste gang du hilste meg som fuggeln, trodde jeg det var et tensing-style banneord. Ná skjönner jeg at du reffererer til dyrgruppen pip-pip;)

Den artikkelen hadde vært interesant á lese. Skal grave litt i internetten:D
At det er en snikeurofisering pá gang er jeg ikke sikker pá om stemmer. Men mange driver dis-assoierer seg med den Islandske kronen. Den er rett og slett for svak og for sensetiv til smá endringer i det politiske og ökonomiske landskapet. Kronen hadde nok blitt forlatt tidligere hvis det ikke var for at den gir bankene en unik konkurranse fordel da de fleste lánetagere ikke önsker valutarisiko pá toppen av rentekostnaden.

Göy á höre at dette er interesant lesning for báde deg og vibeke. Kanskje det blir noen flere sánne poster:D

Örn said...

hahaha, ja Othilie, det stemmer. Báde norske og danske analytikere har blitt uthengt i islandsk media som sjalu kolonister som ikke evner á glede seg over den eksplosive veksten den islandske ökonomi har hatt de siste ti árene. Mye av kritikken fra disse analytikerne har vært viktige advarsler, men de bommet ogsá pá en god del viktige poeng. Sánn som at island har en mye mer fleksibel arbeidskraft enn de övrige nordiske landene. De feilkalkulerte betalingsevnen til private lánetagere fordi de inkluderte ikke overtid i inntekts grunnlaget(som er gjennomsnittlig betraktelig höyere pá island enn i de andre landene) Og sá gav de ikke finansinntekter stor nok rolle i kalkulering av kjöpekraften. Utbytte og "firmabil/firmahytte/foretningsreiser" Er en veldig stor del av lönnen som betales ut til de med höyeste inntektene.
Desverre fikk disse hakene i analysene sá mye oppmerksomhet at de andre punktene, som faktisk var viktige varsellamper, fikk bli forbigátt i stillhet.

Det er pá ingen máte full krise i ökonomien her. Det er först og fremst pappir formuer som har forsvunnet. Invisteringer som har vokst og krympet igjen. Men det ekstreme forbruket som disse 50 nyrike har státt for og som har sysselsatt helt nye næringer her pá islands, (som interiör arkitekter og bryllupsplanleggere) det synker ná. Sá litt ringvirkninger har det nok.

Det er krefter her som pröver á styrke vellferdsstaten, men dette er en ung nasjon og et ungt demokrati. Proffesjonaliseringen av styre og stell har fortsatt et godt stykke igjen á gá. Det er mye populisme og ofte fokus pá enkeltsaker over helheten. Jeg har tro pá en lys fremtid for isbiten, men ser ikke bort i fra at vi má passere et par dype, mörke daler för vi kommer dit.

Alter Ego said...

Uffdah, det har aldri vaert noe skjellsord. Der jeg kommer fra i Norge (= nord for isbiten maalt i striper paa kartet!)har man en dialekt der man sier fuggeln, rent fonetisk oversatt, naar man mener det som paa bokmaal heter 'fuglen'. Og en fugl er for eksempel en oern. Capische? Hos oss er det nemlig saann at naar man benevner noe med et litt annet navn enn det som rent teknisk er rett, er det et uttrykk for anerkjennelse. I alle fall saa lenge det ikke uttales i direkte forbindelse med et bannord ("Staffjaevelen" f.eks.). Saa det var aldri vondt ment:)

Veeeeldig anonym altså said...

[er det bare jeg som syns det er rart dere har et politisk parti hvor navnet slutter på "...flokkurin"???]

Örn said...

Alter ego, trodde jo aldri det var ment som disrespekt, mer som en punch ápning ala "Dæffern! Godt poeng!"

Uansett i det öyeblikk mine smá grá fikk samlet seg sá ble jeg jo bare enda gladere:D

Ikke sá veeeeldig anonym: De aller fleste partiene her pá isbitene heter noe som slutter pá flokkurin.
Det er bestemt form av ordet flokkur og med enkel islandsk-norsk oversettelse kan vi trekker fra ur-endelsen og igjenn stár ordet flokk. Men det skjönte vell du som stadig imponerer med islandsk kunnskaper:)

Superanonym said...

Jah! Bare at hvis du leser det paa norsk er det lett aa tenke flokk-urin. Og da lurer jeg litt paa hva de EGENTLIG driver med;-)

Örn said...

hahahaha superanonym.
Har ikke sett den för. Litt sánn som de australske urin-vánerne? Eller skole skit-ur. Desverre má jeg inrömme at jeg kimset litt her, for det skal være to N'er. Flokkurinn. Da er det ikke fult sá töft.

Alter Ego said...

Hva er vel sannheten saa lenge man faa et morsomt poeng?

Neida, tulla bare. Men altsaa: dere har noen morsomme ord paa islandsk. I alle fall naar man forstaar dem paa norsk;)