Thursday, August 30, 2007

Oi oi oi, detta var vanskelig...

Jeg er en av disse som til daglig má svare pá mer eller mindre inteligente spörsmál rundt temaet teknologi. Arbeidsplassen min er et konferanse hotell her pá isbiten og dingsebumser er mitt fag. Primært er det dingsbomser som gjör lyd höyere, annsikt lysere eller tall og grafer större. Det gár knapt en dag uten at jeg blir skrekkelig imponert . Om det er av folk som veit hva de holder pá med eller folk som ikke har en ringeste idé om hva det er de holder pá med.

Det er morsomst á möte folk som veit á holde tunga rett i munnen. Folk som tenker 14 skritt lengre en neste mann. Som har gjort sin research. Som vet at den tredje foredragsholder er venstrehendt og derfor má vi ogsá ha en talepult pá höyre siden av scenen slik at han ikke trenger á vende ryggen til publikum nár han skal peke med laserpekeren sin. Som har funnet ut at den femte foredragsholder alltid har pá seg et litt for kort skjört sánn at vi má lage en litt mindre bratt trapp.

Desverre tilhörer disse menneskene en minoritet og i dag fikk jeg altsá den tvilsomme glede av á oppleve et menneske fra den senere kategorien. En som ikke hadde en minste anelse om hva en munn er, enda mindre hvor tunga skal være plassert for optimal effekt. I den store konferansesalen vár har vi tre store projeksjonduker ved siden av hverandre. Disse var alle koblet mot den samme kilden, det var altsá det samme bildet pá alle skjermene. Og jeg fikk spörmál om det var mulig á peke pá alle skjermene pá engang. Jeg foreslo at de brukte PCmusa. For da ville den jo vises pá alle skjermen samtidig. Nei det var ikke godt nok. Han ville ha en laserpeker som pekte pá alle tre skjermene pá engang. Jeg ba mennesket om á stoppe litt opp og tenke pá hva det var han ba om. Jeg anntok at en proffesjonell lege, dr.med, skulle kunne finne pá á vite en ting eller to om fysikk. Men sá feil kan man altsá ta.

Slenger med en video av hvor vanskelig det kan være á holde tunga rett i munnen nár man skal holde tale og det er tekniske dingsebumser inn i bildet.

4 comments:

Selvisk said...

Eh..slemt av deg å legge ut vår lille samtale tidligere i dag synes jeg...hehe.
Neida, men dette kunne helt klart vært meg. Jeg suger på slike ting. Takk og lov for profesjonelle som kan ta seg av ting og tang for en

Örn said...

sry, men jeg holdt deg navnlös og forsökte sá godt jeg kunne á skrive dialogen med fistel stemme. Det er litt vrient med sánn stemmeforvregning skriftlig;)

Ja det er vell en grunn til at det finnes et arbeidsmarked for sánne som meg;)

Og velkommen skal du være!

Zava Palmer said...

Det er godt de har deg der forstår jeg Örn! Den videoen er bare nydelig forøvrig, jeg blir glad og varm når jeg ser den.

Örn said...

Zava!! Takk for det=)) Og det er sá nydelig hvor tydelig det er at hun skjemmes litt nár hun oppdager feilen.