Thursday, August 23, 2007

Hurra for Bursdag!


Satt og leste gjennom Lykkes fryktelig vittige og velskrevne blog Syv for Lykke.
Og midt i blandt alle gode meningsytringene, malende noveller kom det en lite post med fine sitater. Sitatet var kjempe fint, men noterte meg ogsá i kommentarene noe som er i overenstemmelse med egne observasjoner. Vi er ikke flinke nok til á feire bursdagene váre.

Bursdager er árets beste dag. Du fár alles oppmerksomhet og det kreves ikke mer av deg enn á eksistere. Var du flink nok pá et tidelig stadie sá er vell ikke eksistens et kriterie heller. Man er konge/dronning for en dag. Du bestemmer hva som skal spises, drikkes og lekes. Dette er uttrolig viktig i en nordisk hverdag hvor vár gamle venn Jante har forbudt oss á reise oss opp og rope etter oppmerksomhet nár vi trenger det. Sá ná skal altsá den dagen hvor vi faktisk fár all oppmerksomhet uten á be pent ogsá rives fra oss ogsá. NEI! sier jeg. Feir bursdag! Og gjör det Grand!

No comments: