Wednesday, August 29, 2007

Det er farlig det....


Av og til blir min tro pá tilfeldigheter utfordret. Sánn som i gár kveld. Det siste dögnet i bloggpolis har hatt fokus pá seg selv og egen adferd. Dögnet för det kavet jeg rundt hos radiohode i egne anntagelser og spekulasjoner. Skremmende ignorant i forhold til hvor höyt jeg tastet. Temaet var hvertfall det virituelle rom: sosial arena eller ikke? Háplöst off-topic i forhold til tráden som handlet om tid. For á bringe oss enda lenger fra valgt tema begynte jeg á sose om annonymiteten mange av oss önsker her pá internetten og hva konsekvensen av den er. I allafall. I gár gikk jeg tidlig til sengs med en bok jeg nylig har anskaffet etter anbefaling fra en venn i Sör Afrika. Mannen i Afrika fortjener en egen post her sá jeg gár ikke nærmer inn pá ham i denne omgang. Boken er en samling av farlige tanker. Den heter "What is your dangerous idea? " og er en samling av artikler hvor vitenskaps-menn og -kvinner skriver om en idé de har som er farlig. Ikke farlig som i "hvordan lage en atombombe", men farlig fordi den truer dagens oppleste og vedtatte sannheter. I Brockmans egne ord:

The history of science is replete with discoveries that were considered socially, morally or emotionally dangerous in their time; the Copernican and Darwinian revolutions are the most obvious. What is you dangerous idea? An idea you think about (not necessarily one you originated) that is dangerous not because it is assumed to be false, but because it might be true?
Boken er god lesning. Den provoserer og det er godt á kjenne pá hvorfor man blir provosert. Dessuten tvinger boken man til á tenke ting fra andre perspektiver. Det er en del sákalte vitenskaplige "fakta". Ikke nödvendigvis fakta fordi de er bevist men págrunn av konsensus. Her blir disse fakta utfordret. Det er klart en samling av slike idéer inneholder en og annen brannfakkel og et par nittedals hjelpestikker. Det er ikke alle som er like farlige.
I hvertfall, i gár kveld leste jeg en artikkel skrevet av Kevin Kelly. Grunderen av Wired (ikke musikk blekka men den dingsbums/geek blekka)
More anonymity is good het artiklen og han brukte sin spalteplass til á argumentere for at dette er en farlig tanke. Artikkelen er ogsá publisert pá nettet og er en verdt en titt.

At jeg etter 48 timers inkompetent synsing skulle bla om side i boken min og bli tvunget til á lese en annen klokere manns tanker pá det samme tema. Det kan ikke være annet enn en morsom tilfeldighet.

1 comment:

Kristoffer J. Lassen said...

Hei, kort tips om www.imooty.eu - en oversikt over alle viktige europeiske nyhetskilder.

Nylig la vi også til en søkemotor som gjør det mulig å søke etter artikler som omtaler spesifikke personer eller hendelser, land for land, publikasjon for publikasjon.

Håper dette kan være av interesse (og nytte) for deg der ute på isbiten.

Mvh,
Kristoffer J. Lassen
Imooty Co-Founder