Thursday, December 4, 2008

Disse vanskelig spörsmálene

Tvillinger; nár de er inne i magen til mamman sin, har de hver sin morkake? Eller deler de morkake, og i sáfall; er de koblet med hver sin navlestreng til den morkaken eller er det Y-splitt en plass? Og nár de er fler en to, trillinger for eksempel, det má da begynne á bli veldig mange cm med navlestreng? Som dingsbumsemann vet man hva som skjer med mange ledninger i et lite omrádet hvor mange armer og ben skal fikle i tide og utide. Hva denne naturen fár til assa...

2 comments:

Alter Ego said...

Toegga tvillinger har alltid hver sin kake, enegga kan ha hver sin eller de kan dele. Det avhenger av naar delinga skjer, nemlig, og saa er det forskjell paa indre og ytre fosterhinne. Se her, for eksempel. Ledninger og saann gaar seg sikkert til etterhvert :)

Örn said...

Og sá har man lært litt i dag og;) takk skarru ha!